Sản phẩm mới

BQ29312AR THR

65,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

DSD1702E SOP20

198,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

PCM1723E SOP24

196,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

OPA4277PA DIP14

217,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

UC2625DW SOIC28

308,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

INA2137PA DIP14

108,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24314DSGR

24,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24314DSJR

25,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24305DSGT

23,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24304DSGR

20,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24300DSGR

21,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ICX229AK

117,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

INA137PA DIP8

66,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ29311PW SSOP24

73,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ26100DRPR

37,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

KIT Phát triển

KIT DSPIC30F4011 EASY

350,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

KIT AT89S52 V3 NEW

400,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

KIT AT89S52 DIP

25,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View
Giảm giá!

Mạch Nạp Burn-E

250,000 VND 200,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

IC - IC Chức năng

BQ29312AR THR

65,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

DSD1702E SOP20

198,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

PCM1723E SOP24

196,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

OPA4277PA DIP14

217,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

UC2625DW SOIC28

308,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

INA2137PA DIP14

108,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24314DSGR

24,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24314DSJR

25,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24305DSGT

23,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24304DSGR

20,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ24300DSGR

21,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

ICX229AK

117,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

INA137PA DIP8

66,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ29311PW SSOP24

73,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View

BQ26150DCKR

36,000 VND
Thêm vào giỏ
Quick View